Nyfödd bebis ligger i famnen på sina föräldrar under en nyföddfotografering i Småland