Nyfödd bebis ligger och sover i blåa kläder under en nyföddfotografering i Småland